Принципова схема територіально рекреаційної системи

принципова схема територіально рекреаційної системи
Місцеві правила забудови складаються із текстової частини та графічної частини — плану зонування. У текстовій частині місцевих правил забудови визначається перелік переважних і допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок у межах окремих зон. Існуючі карти за функціональним призначенням можна поділити на три групи. Тут виникає питання про те, якими кількісними параметрами вимірюються природні рекреаційні ресурси і чим вони визначаються. Объективность предлагаемого районирования для летних и зимних условий доказывается преобладающими в каждом районе типами рекреационного освоения. Недооцінювання екологічної суті територіального планування землекористування є досить небезпечним.


Для оцінки об’єму потреб іноземних туристів важливим показником є тривалість поїздки.Соціально-еономічні чинники, що реалізовують рекреаційні потреби. Державні будівельні норми та інші нормативно-правові акти з питань планування і забудови територій є обов’язковими для суб’єктів містобудування. Зміни до містобудівної документації вносяться рішенням ради, яка затвердила містобудівну документацію, після погодження з відповідним спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури.

Містобудівна документація затверджується відповідною місцевою радою з визначенням строку її дії та переліку раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність, а також тих рішень, до яких необхідно внести відповідні зміни. Фінансування робіт з планування окремих земельних ділянок, на яких фізичні чи юридичні особи мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів містобудування або впорядкування територій, здійснюється, як правило, за рахунок коштів цих осіб. Місцеві органи виконавчої влади або виконавчі органи місцевого самоврядування вживають заходів щодо організації комплексної забудови територій відповідно до вимог статті 25 цього Закону. Завдання такої оцінки — відобразити той народногосподарський ефект, який дають суспільству рекреаційні ресурси за певний період їх експлуатації.

Похожие записи: