Схема економiчного кругообiгу кене

Упровадження цього методу — одне із самих значних і практично важливих досягнень економічної науки нашого часу. Головним багатством є доходи від землеволодіння; наступними є багатства, створені в промисловості, грошові багатства тощо. Більше того, загальний обсяг отриманого національного доходу може вплинути й на саму пропорцію його розподілу на споживання і нагромадження. Грошовий потік – безперервний рух грошей в ході їх використання як засобу оплати праці, послуг, придбання товарів, здійснення розрахунків і платежів, видачі допомог, повернення боргів. Це – сукупність всіх платіжних засобів, які використовуються в країні у певний період часу. Схеми економічного кругообігу знаходяться в основі макроекономічних моделей відтворення. Відтак вони виокремили 1 продуктивний (землероби) та непродуктивний (ремісники, торговці) класи І та клас землевласників.

Розглядаючи капітал в уречевленій формі, Ф. Кене писав про те, що останній — це не гроші, а ті засоби виробництва, за допомогою яких створюється «чистий продукт». Гроші учений аналізував як засіб полегшення обміну товарів. Для існування людського суспільства виробництво має постій-но відновлюватись через свої чотири стадії, адже без особистого споживання неможливе існування людей. Ламана крива попиту СуїзіРозширене, просте і звужене відтворення суспільного виробництваСХЕМА ЕКОНОМІЧНОГО КРУГООБІГУ Ф. КЕНЕМарксистські схеми суспільного відтворенняВаловий національний продукт.
Просте відтворення було досить характерним для докапіталістичної епохи, і тому пояснення Ф.Кене щодо руху сукупного продукту цілком влаштовували його сучасників. Дане визначення характеризує відтворення саме на макроекономічному рівні, хоч процеси відтворення можна спостерігати і на рівні мікроекономіки, коли безперервність, повторюваність реалізується в межах окремого підприємства, фірми. Теорія економічного зростання аналізує фактори та процеси, що його забезпечують ті умови, які зумовлюють швидке зростання могутності країни чи, навпаки, виступають гальмом на шляху постійного збільшення обсягів суспільного виробництва.

Похожие записи: